"Mądra szkoła czyta dzieciom"

"Mądra szkoła czyta dzieciom"- nazwa kampanii społecznej, w którą się włączyliśmy.


W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego p. Lucyna Rusztowicz wraz z uczniami biorącymi udział w projekcie pod nazwą: „Turniej Aktywnych” zachęcali najmłodszych czytelników do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej, a przede wszystkim- pokochania literatury. Wprawdzie dzieci w młodszych klasach potrafią już samodzielnie czytać, ale często ich samotne zmaganie się z tekstem literackim może stać się zajęciem trudnym i zniechęcającym, zwłaszcza wobec konkurencji mediów elektronicznych. Aby pomóc najmłodszym przenieść się w krainę wyobraźni, raz w miesiącu odbywało się głośne czytanie wybranej książki uatrakcyjnione bajkowym kostiumem czytającego. Słuchacze odpowiadali później na pytania dotyczące przeczytanych tekstów, a najbardziej uważni za dobre i częste odpowiedzi otrzymywali słodkie nagrody.

Ta forma kontaktu z książką bardzo się podobała najmłodszym i będzie kontynuowana w następnym semestrze.