Bezpośrednie wsparcie szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim

Okres realizacji: 01.09.2013r. – 31.08.2015r.

Priorytet III. „Wysoka jakość systemu oświaty” Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

<<Tutaj znajdziesz więcej informacji>>